Szukaj:
Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211
61-485 Poznań
 
tel. 61 831-24-05,
faks  61 831-24-85,
e-mail: wielkopolska@ohp.pl

 Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy
i Polityki Społecznej
WydarzeniaKontaktProgramy europejskieMłodzi dla wolnościPrzedsięwzięcia 2014Wypoczynek letni 2014
Informacje o OHP
Dane adresowe
Baza noclegowa
Bezpłatne szkolenia
Działalność
Rekrutacja
Refundacja
Jednostki organizacyjne:
Oferty pracy
Podziękowania
Strona Komendy Głównej OHP
Wolontariat w OHP
Współpraca z zagranicą
Udział Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w akcji ,, Dni Otwarte Funduszy Europejskich "
Przetargi
Absolwenci OHP

CENTRUM EDUKACJI i PRACY MŁODZIEŻY (CEIPM)
to jednostka organizacyjna Ochotniczych Hufców Pracy realizująca działania z zakresu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz w zakresie świadczenia usług edukacyjnych dla młodzieży na lokalnym rynku pracy.

Zadania szczegółowe realizowane w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży to:
• prowadzenie szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy, w tym szkoleń  z zakresu małej przedsiębiorczości
• prowadzenie pośrednictwa pracy
• prowadzenie poradnictwa i informacji zawodowej
• badanie i diagnozowanie lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy
• realizacja programów związanych z problematyką zapobiegania bezrobociu
• wśród młodzieży
• koordynacja działalności Młodzieżowych Biur Pracy i Klubów Pracy

CENTRUM EDUKACJI i PRACY MŁODZIEŻY  w  Kaliszu

(obejmuje działalnością powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski)
dyrektor: Renata Bieniek
62-800 Kalisz, ul. Skalmierzycka 10
tel. 62-502-38-33, faks 62-502-38-33
e-mail: ceipm-kalisz@ohp.pl
 
CENTRUM EDUKACJI i PRACY MŁODZIEŻY  w  Koninie

(obejmuje działalnością powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki)
dyrektor: Krzysztof Mijalski
62-500 Konin, ul. 3 Maja 62 a
tel. 63-242-85-82, faks 63-242-97-11
e-mail:
ceipm-konin@ohp.pl
 
CENTRUM EDUKACJI i PRACY MŁODZIEŻY  w  Lesznie
(obejmuje działalnością powiaty: grodziski, gostyński, kościański, leszczyński, rawicki i wolsztyński) 
dyrektor: 
Edward Karczyński
64-100 Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 20
tel. 65-529-41-49, faks 65-529-41-49
e-mail:
ceipm-leszno@ohp.pl
 
CENTRUM EDUKACJI i PRACY MŁODZIEŻY  w Pile
(obejmuje działalnością powiaty: chodzieski, czarnkowsko -trzcianecki, pilski, wągrowiecki i złotowski) 
dyrektor: Wojciech Winiarski
64-920 Piła, ul. 14 Lutego 20
tel. 67-212-57-20, faks 67-212-57-20
e-mail:
ceipm-pila@ohp.pl

CENTRUM EDUKACJI i PRACY MŁODZIEŻY  w  Poznaniu
(obejmuje działalnością powiaty: gnieźnieński, międychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, śremski, średzki, szamotulski i wrzesiński)
dyrektor: Sylwia Olszak
61- 485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956, nr 211
tel. 61-831-24-35, faks 61-831-24-32
e-mail:
ceipm-poznan@ohp.pl

Informacja na temat przedsięwzięć rynku pracy planowanych do realizacji we WRZEŚNIU 2010

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 10, tel. 62 502 38 33
Sesje wyjazdowe

Termin: 05.08.2010 – 2 godz.
Miejsce: Klub Pracy w Krotoszynie
Adresaci: Młodzież poszukująca pracy
Tematyka warsztatów: Negocjacje – prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.
Termin: 19.08.2010 – 3 godz.
Miejsce: Areszt Śledczy
Adresaci: Młodzież poszukująca pracy z grupy ryzyka
Tematyka warsztatów: Rynek pracy – jak o0dnaleźć się w nowej rzeczywistości.
Sesje stacjonarne
Termin: 17.08.2010 – 4 godz.
Miejsce: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kaliszu
Adresaci: Młodzież poszukująca pracy
Tematyka warsztatów: Rynek pracy – rynek jawny i ukryty. Metody, sposoby poszukiwania pracy.
Termin: 23.08.2010 – 4 godz.
Miejsce: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kaliszu
Adresaci: Młodzież poszukująca pracy
Tematyka warsztatów: Sztuka autoprezentacji. Oko w oko z pracodawcą. Komunikacja społeczna. Asertywność.

Klub Pracy w Bralinie, ul. Rynek 3, tel. 62 781 12 00

Udzielanie porad indywidualnych
Termin: 1, 2, 3, 13, 14, 15, 21, 24, 27, 30 września 2010 r., godz. 8.00-15.00
Adresaci: młodzież bezrobotna, młodzież ucząca się,
Pozyskiwanie ofert pracy i prowadzenie pośrednictwa pracy
Termin: wrzesień 2010 r.,
Adresaci: młodzież bezrobotna, młodzież ucząca się,
W ramach współpracy z GOPS „Aktywizacja kobiet bezrobotnych organizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z gmin Bralin, Perzów, Rychtal, Kobyla Góra,
Termin: 6-10, 16-20, 22-23 września 2010 r., godz. 9.00-14.00
Adresaci: kobiety bezrobotne
Miejsce realizacji: Świetlica Profilaktyczno-Terapeutyczna „Tęcza” w Bralinie,
Spotkanie z osobami niepełnosprawnymi z Warsztatów Terapii Zajęciowej
Termin: 28-29 września 2010 r., godz. 11.00 – 13.00
Adresaci: osoby niepełnosprawne
Miejsce realizacji: Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem,
Klub Pracy w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 10, tel. 62 502 60 44
Udzielanie porad indywidualnych
Termin: 6, 7, 14, 15 września 2010 r.,
Adresaci: młodzież bezrobotna i ucząca się,
Zajęcia warsztatowe „Przygotowanie do wejścia na rynek pracy, analiza metod i sposobów poszukiwania pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”
Termin: 15 września 2010 r., godz. 13.15-14.05,
Adresaci: uczniowie III klasy technikum
Miejsce realizacji: Zespół Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Kaliszu,
Zajęcia warsztatowe „Przygotowanie do wejścia na rynek pracy, analiza metod i sposobów poszukiwania pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”
Termin: 20, 23 września 2010 r., godz. 12.00-14.00,
Adresaci: uczniowie III klasy technikum
Miejsce realizacji: Zespół Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Kaliszu,
Zajęcia warsztatowe „Przygotowanie do wejścia na rynek pracy, analiza metod i sposobów poszukiwania pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”
Termin: 27-30 września 2010 r., godz. 12.00-14.00
Adresaci: osoby bezrobotne,

Klub Pracy w Krotoszynie, ul. Rynek 1, tel. 62 722 65 65
Warsztaty „Rozmowa kwalifikacyjna”
Termin: 1-2 września 2010 r., godz. 9.00-13.00
Adresaci: osoby bezrobotne,
Miejsce realizacji: Koźmin Wlkp.,
Zajęcia aktywizacyjne
Termin: 3 września 2010 r., godz. 9.00-13.00
Adresaci: uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej,
Warsztaty „Rozmowa kwalifikacyjna”
Termin: 14-16 września 2010 r., godz. 9.00-13.00
Adresaci: osoby bezrobotne,
Miejsce realizacji: Koźmin Wlkp.,
Porady indywidualne dla młodzieży uczącej się i bezrobotnej
Termin: 13, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 września 2010 r. godz. 7.45-15.45
Adresaci: młodzież bezrobotna i ucząca się,
Szkolenie „Rynek pracy silną kadrą – szkolenie dla instytucji rynku pracy z Południowej Wielkopolski”
Termin: 6-9 września 2010 r.
Miejsce: Boszkowo.

Klub Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wrocławska 20, tel. 62 735-79-36
Zajęcia warsztatowe „Planowanie kariery zawodowej”
Termin: 6-8, 20-22 września 2010 r., godz. 8.00-10.30,
Adresaci: młodzież ucząca się,
Miejsce realizacji: Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wlkp.
Zajęcia warsztatowe „Planowanie kariery zawodowej”
Termin: 14-15 września 2010 r., godz. 8.00-10.30,
Adresaci: młodzież ucząca się,
Miejsce realizacji: Gimnazjum im. Jana Pawła II,
Zajęcia z aktywnego poszukiwania pracy
Termin: 27-29 września 2010 r., godz. 8.50-12.30,
Adresaci: młodzież bezrobotna,
Porady indywidualne
Termin: 7, 10, 14, 17, 21, 28, 29 września 2010 r., godz. 10.00-13.00,
Adresaci: młodzież bezrobotna i ucząca się.
Klub Pracy w Pleszewie, Al. Wojska Polskiego 21, tel. 62 742 06 02,
Zajęcia warsztatowe: „Mój potencjał pierwszy krok do kariery”, „Uczenie się a siła twórczego i pozytywnego myślenia”
Termin: 13, 20, 27 września 2010 r., godz. 9.40-12.35
Adresaci: uczniowie II klasy gimnazjum,
Miejsce realizacji: Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie,
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy wraz z indywidualnym planem działania
Termin: 6-10 września 2010 r., godz. 10.00-13.00,
Adresaci: osoby bezrobotne pozostające bez zatrudnienia z Pleszewa i okolic,
Udzielanie porad indywidualnych
Termin: 10, 13, 21, 22, 23, 24, 30 września 2010 r.,
Adresaci: młodzież bezrobotna i ucząca się,
Pozyskiwanie ofert pracy i prowadzenie pośrednictwa pracy
Termin: wrzesień 2010 r.,
Adresaci: młodzież bezrobotna, młodzież ucząca się.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 17, tel. 62 732 02 20
Informacja grupowa – „Osobowość przedsiębiorcza. Wiara we własne siły. Własna firma krok po kroku”
Termin: 2, 6 września 2010 r., godz. 8.45-11.50
Adresaci: absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, młodzież zagrożona bezrobociem i bezrobotna,
Informacja grupowa – „Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości" cz. I, II, III
Termin: 3, 8, 10 września 2010 r., godz. 15.00-18.00
Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Miejsce realizacji: Świetlica Środowiskowa przy PCPR w Ostrzeszowie,
Informacja grupowa - „Pierwszy krok do kariery”
Termin: 22 września 2010 r., godz. 8.50-10.40,
Adresaci: młodzież gimnazjalna,
Informacja grupowa – „Drogi poszukiwania pracy”
Termin: 28, 29 września 2010 r., godz. 8.00-10.40
Adresaci: młodzież szkół ponadgimnazjalnych, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych,
Poradnictwo indywidualne
Termin: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 września 2010 r.
Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, młodzież zagrożona bezrobociem i bezrobotna, młodzież niepełnosprawna.

Punkt Pośrednictwa Pracy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 17, tel. 62 730-05-39
Spotkanie informacyjne – porada „Środki na rozpoczęcie działalności z Funduszu                                  
Europejskiego”
Termin: 3 września 2010 r., godz. 11.00-13.00,
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, bezrobotna, ucząca się,
Giełda pracy - kryta pływalnia „Oceanik” – Ratownik
Termin: godz. 10.00-12.00
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, młodzież bezrobotna  
Rekrutacja osób do udziału w projekcie OHP jako realizator rynku pracy
Termin: cały miesiąc, godz. 7.45-15.45,
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież bezrobotna,
Współpraca z partnerami na rynku pracy poprzez pozyskiwania ofert pracy                           
Termin: 15 września 2010 r., godz. 11.00-14.00
Adresaci: przedsiębiorcy, pracodawcy           
Miejsce realizacji: Ostrzeszów   
Spotkanie promujące projekt OHP jako realizator usług rynku pracy. Omówienie warunków współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych
Termin: 22 września 2010 r., godz. 11.00-13.00
Miejsce realizacji: Cech Rzemiosł Różnych w Ostrzeszowie,                                    
Porady indywidualne
Termin: 29 września 2010 r., godz. 8.00-9.00
Adresaci: bezrobotni, młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy.

Młodzieżowe Biuro Pracy w Koninie, ul. 3 Maja 62 a, pokój 1
tel. 63 2428582, e-mail: mbp@ceip.konin.pl

Cały miesiąc:
- pośrednictwo pracy dla poszukujących zatrudnienia
- promocja sezonowych ofert pracy w Niemczech w branżach: rolnictwo, gastronomia, imprezy objazdowe i pomoc domowa
- porady indywidualne w zakresie poszukiwania pracy, wyboru ścieżki kariery
- bieżąca obsługa klientów
- poszukiwanie ofert pracy dla młodzieży i bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem pracy wakacyjnej
- nawiązywanie nowych kontaktów z pracodawcami z terenu miasta Konina i okolic oraz podtrzymywanie kontaktów już istniejących.

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Koninie, ul. 3 Maja 62 a, pokój. 3 i 5 tel. 63 242 85 82, mobilne@ceip.konin.pl
Sesje wyjazdowe

Temat: Komunikacja interpersonalna
Termin: 06.09.2010, 09:30 - 11:30
Miejsce: Środowiskowy Hufiec Pracy 15 -13 w Koninie ul. Kanałowa 1 62-505
Adresaci: Młodzież OHP
Temat: Komunikacja interpersonalna
Termin: 07.09.2010, 10:00 - 12:00
Miejsce: Środowiskowy Hufiec Pracy 15 -19 w Słupcy 33 62-400 Słupca
Adresaci: Młodzież OHP
Temat: Komunikacja interpersonalna
Termin: 08.09.2010, 10:00 - 12:00
Miejsce: Środowiskowy Hufiec Pracy 15 -19 w Słupcy 33 62-400 Słupca
Adresaci: Młodzież OHP
Temat: Komunikacja interpersonalna
Termin: 09.09.2010, 10:35 - 13:15
Miejsce: Środowiskowy Hufiec Pracy 15 -12 w Tarnówce Wiesiołowskiej 13 62-660 Dąbie
Adresaci: Młodzież OHP
Temat: Nie ma orientacji bez informacji
Termin: 13.09.2010, 9.25 – 13.25
Miejsce: Gimnazjum w Golinie,  ul. Kopernika 12 62-590 Golina
Adresaci: Młodzież gimnazjalna
Temat: Nie ma orientacji bez informacji
Termin: 14.09.2010, 9.25 – 13.25
Miejsce: Gimnazjum w Golinie,  ul. Kopernika 12 62-590 Golina
Adresaci: Młodzież gimnazjalna
Temat: Nie ma orientacji bez informacji
Termin: 15.09.2010, 9.25 – 13.25
Miejsce: Gimnazjum w Golinie,  ul. Kopernika 12 62-590 Golina
Adresaci: Młodzież gimnazjalna
Temat: Nie ma orientacji bez informacji
Termin: 16.09.2010, 9.25 – 13.25
Miejsce: Gimnazjum w Golinie,  ul. Kopernika 12 62-590 Golina
Adresaci: Młodzież gimnazjalna
Temat: Nie ma orientacji bez informacji
Termin: 17.09.2010, 9.25 – 11.40
Miejsce: Gimnazjum w Golinie,  ul. Kopernika 12 62-590 Golina
Adresaci: Młodzież gimnazjalna
Temat: Nie ma orientacji bez informacji
Termin: 21.09.2010, 9.20 – 13.15
Miejsce: Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zagórowie; Plac Szkolny 1 62-410 Zagórów
Adresaci: Młodzież gimnazjalna
Temat: Nie ma orientacji bez informacji
Termin: 22.09.2010, 9.20 – 13.15
Miejsce: Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zagórowie; Plac Szkolny 1 62-410 Zagórów
Adresaci: Młodzież gimnazjalna

Młodzieżowe Centrum Kariery w Turku, ul. Szeroka 2, tel. 63 289 40 34,  mck1@ceip.konin.pl
Temat: Określanie predyspozycji zawodowych.
Termin: 20.09.2010, 21.09.2010, 22.09.2010, 28.09.2010,
godz.: 10:00 - 14:00
Miejsce: gimnazjum gminne
Adresaci: młodzież gimnazjalna.
Temat: Prowadzenie własnej działalności gospodarczej: Test „czy ja się do tego nadaję?
Termin: 02.09.2010, 03.09.2010, 16.09.2010, 27.09.2010
godz:10:00 - 14:00
Miejsce: siedziba MCK
Adresaci: młodzież poszukująca pracy.
Temat: Test zainteresowań zawodowych
Termin: 10.09.2010, 13.09.2010, 14.09.2010, 29.09.2010
godz.: 09:00 - 12:00
Miejsce: gimnazjum gminne
Adresaci: młodzież gimnazjalna.
Temat: Przygotowanie do wejścia na rynek pracy – drogi poszukiwania pracy.
Termin: 06.09.2010, 07.09.2010, 08.09.2010, 23.09.2010, 24.09.2010
godz:09:00 - 14:00
Miejsce: siedziba MCK
Adresaci: młodzież poszukująca pracy.
Cały miesiąc:
- porady indywidualne w zakresie poszukiwania pracy, wyboru ścieżki kariery zawodowej,
- bieżąca obsługa klientów, informacje o ofertach pracy MBP

Klub Pracy w Kole, ul. Kolejowa 13,  tel. 63 272 52 86,  klubpracykolo@tlen.pl
Temat: Twoja wiedza- twój sukces
Terminy: 21.09.2010, 10:00 - 12:00
22.09.2010, 10:00 - 12:00
23.09.2010, 10:00 - 12:00
27.09.2010, 10:00 - 12:00
29.09.2010, 10:00 - 12:00
Miejsce: Szkoły ponadgimnazjalne
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat: Doskonalenie się sposobem na bezrobocie
Terminy: 07.09.2010, 10:00 - 15:00
08.09.2010, 10:00 - 15:00
16.09.2010, 10:00 - 15:00
17.09.2010, 10:00 - 15:00
Miejsce: Klub Pracy
Adresaci: młodzież poszukująca pracy,
Cały miesiąc:
- porady indywidualne w zakresie m.in.: poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych,  wyboru ścieżki kariery, autoprezentacji, procesów i tendencji zachodzących na rynku pracy
- bieżąca obsługa klientów

Klub Pracy w Słupcy, ul. Piastów 2, tel. 63 275 14 44, kpslupca@ohp.pl


Temat: Grupowe spotkanie informacyjne.
Oferty na rynku pracy.
Termin: 03.09.2010, 10:00 - 13:00
Miejsce: Klub Pracy w Słupcy
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat: Warsztaty skrócone z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Termin: 06-10.09.2010, 10:00 - 13:00
Miejsce: Klub Pracy w Słupcy
Adresaci: młodzież poszukująca pracy
Temat: Zajęcia aktywizacyjne. Zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia
Termin: 14.09.2010, 10:00 - 13:00
Miejsce: Klub Pracy w Słupcy
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat: Zajęcia aktywizacyjne. Zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia
Termin: 15.09.2010, 10:00 - 13:00
17.09.2010, 10:00 - 13:00
Miejsce: Klub Pracy w Słupcy
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat: Grupowe spotkanie informacyjne. Oferty na rynku pracy
Termin: 27.09.2010, 10:00 - 13:00
Miejsce: Klub Pracy w Słupcy
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat: Grupowe spotkanie informacyjne. Oferty na rynku pracy
Termin: 16.09.2010, 29.09.2010, 10:00 - 13:00
Miejsce: Klub Pracy w Słupcy
Adresaci: młodzież ucząca się
Cały miesiąc:
- porady indywidualne w zakresie poszukiwania pracy, wyboru ścieżki kariery
- bieżąca obsługa klientów
- poszukiwanie ofert pracy dla młodzieży i bezrobotnych

Klub Pracy w Turku, ul. Szeroka 2, pokój 2b  tel. 63 289 40 34, kpturek@ceip.konin.pl

Temat: Warsztaty „Aktywnego poszukiwania pracy”- Jak szukać skutecznie pracy ,co należy wiedzieć o rynku pracy
Termin:   27.09.2010, 28.09.2010  godz.   8 – 14
Miejsce:  Cech Rzemiosł Różnych
Adresaci: Młodzież poszukująca pracy
Temat; Zajęcia aktywizacyjne
Termin: 16.09.2010, 17.09.2010  godz. 8 - 15
Miejsce: Bursa szkolna
Adresaci: Młodzież  szkolna
Cały miesiąc:
- porady indywidualne w zakresie poszukiwania pracy, wyboru ścieżki kariery
- bieżąca obsługa klientów
- poszukiwanie ofert pracy dla młodzieży i bezrobotnych
Szkolenie  Oleśnica 19.09.2010 -24.09.2010

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lesznie

ul. B. Chrobrego 20, tel. 65 529 41 49
Temat: Przyjmowanie od pracodawców wniosków o zawarcie umowy o refundację kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Termin:1-30 września 2010r.
Miejsce: CEiPM OHP w Lesznie ul. B. Chrobrego 20
Adresaci: Pracodawcy
Temat: Przyjmowanie od pracodawców wniosków o refundację kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Termin:1-30 września 2010r.
Miejsce: CEiPM OHP w Lesznie ul. B. Chrobrego 20
Adresaci: Pracodawcy
Temat: Projekt EFS "Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój"
Termin:6-31 września 2010r.
Miejsce: CEiPM OHP w Lesznie
Adresaci: Młodzież bezrobotna uczestnicząca w projekcie
Temat: Narada rejonowa kadry opiekuńczo-wychowawczej i rynku pracy OHP
Termin:17 września 2010r.
Miejsce: Leszno
Adresaci: Pracownicy OHP
Temat: Inauguracja działalności Punktu Pośrednictwa Pracy OHP
Termin:30 września 2010r. godz. 11.00
Miejsce Gostyń ul. Wrocławska
Adresaci: Zaproszeni goście, młodzież, pracodawcy, instytucje
Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Lesznie ul. B. Chrobrego 20, tel. 65 529 41 49
Świadczy bezpłatne usługi  w zakresie : - pośrednictwo pracy,  kontakty z pracodawcami,  poszukiwanie  i gromadzenie ofert pracy stałej i krótkoterminowej, prowadzenie ewidencji osób poszukujących pracy, udzielanie porad na temat możliwości reorientacji zawodowych, skierowania na kursy zawodowe, skierowania do pracy za granicą.
Miejsce – Centrum Edukacji Pracy Młodzieży w Lesznie, ul. B. Chrobrego 20
Termin:    1 – 30.09.2010r. w godz.: 7.45 – 15.45
Adresaci : młodzież ucząca się, poszukująca pracy i bezrobotna

Młodzieżowe Biuro Pracy OHP -  filia w Kościanie, ul. Dworcowa 2
Świadczy bezpłatne usługi na rzecz młodzieży uczącej się, bezrobotnej, poszukującej pracy,
w wieku 15 – 25 lat , w zakresie : pośrednictwa pracy,  poradnictwa zawodowego, informacji o formach kształcenia ogólnego i zawodowego, porad indywidualnych, projektów EFS, ZPORR, FP, rynku pracy  w Polsce i Unii Europejskiej, pośrednictwa pracy zagranicznej

Młodzieżowe Biuro Pracy Filia w Kościanie ul. Dworcowa 2, tel. 0 65 512 64 83 posiada na terenie swojego działania oferty pracy :
Projekt  – „Samodzielny”
Termin – 14.09.2010r Godz. – 8.00
Miejsce realizacji – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie
Adresaci – młodzież ucząca się
Projekt  – „Samodzielny”
Termin – 20.09.2010r Godz. – 9.00
Miejsce realizacji – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie
Adresaci – młodzież ucząca się
LE/104/8/2010K
Zbiór jabłek – umowa zlecenie – 10 osób
LE/73/7/2010K
Pracownik montażu – umowa o pracę – 2 osoby
LE/60/7/2010K
Zrywanie pieczarek – umowa zlecenie – 2 osoby
LE/93/7/2010K
Mechanik maszyn produkcyjnych – umowa o pracę – 1 osoba
LE/97/8/2010K
Pomocnik przy pracach ogrodniczych – umowa zlecenie – 1 osoba

Klub Pracy  OHP w Lesznie, ul.  B. Chrobrego 20 tel. 065 529 41 49
Temat: Zajęcia aktywizujące – Wejście na rynek pracy
Termin: 7 wrzesień  2010 godz. 9.00 – 13.00
Miejsce: Klub Pracy
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy
Temat: Zajęcia aktywizujące – Wejście na rynek pracy
Termin: 14 wrzesień  2010 godz. 9.00 – 13.00
Miejsce: Klub Pracy
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy
Konsultacje indywidualne w otwartym Klubie Pracy  w godz. 9.00 – 15.00: 3, 6, 8 – 10, 13, 15 – 30 września.

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Lesznie
HARMONOGRAM SESJI STACJONARNYCH
Tematyka: „Metody aktywnego poszukiwania pracy.”
Termin: 08.09.2010.,09.00 – 15.00
Miejsce:  MCIZ Leszno
Adresaci: Młodzież poszukująca pracy.
Tematyka: „Rozmowa kwalifikacyjna - autoprezentacja.”
Termin: 22.09.2010.,10.00 – 14.00
Miejsce:  MCIZ Leszno
Adresaci: Młodzież poszukująca pracy.
HARMONOGRAM SESJI WYJAZDOWYCH
Tematyka: „Metody aktywnego poszukiwania pracy.”
Termin: 03.09.2010.,10.00 – 14.00
Miejsce: Zakład Karny w Rawiczu
Adresaci: Osadzeni w ZK.
Tematyka: „Komunikacja interpersonalna - asertywność.”
Termin: 10.09.2010.,10.00 – 14.00
Miejsce: Zakład Karny w Rawiczu
Adresaci: Osadzeni w ZK.
Tematyka: „Wejście na rynek pracy.”
Termin: 07.09.2010.,10.00 – 14.00
Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
Adresaci: Podopieczni PCPR.
Tematyka: „Poznajemy zawody.”
Termin: 14.09.2010.,10.00 – 14.00
Miejsce: Gimnazjum Stara Krobia
Adresaci: Młodzież ucząca się.
Tematyka: „Planowanie kariery.”
Termin: 15.09.2010.,10.00 – 14.00
Miejsce: Dom Dziecka w Bodzewie
Adresaci: Młodzież ucząca się.
Tematyka: „Poznajemy zawody.”
Termin: 20.09.2010.,10.00 – 14.00
Miejsce: Środowiskowy Hufiec Pracy w Lesznie
Adresaci: Młodzież ucząca się w OHP.
Tematyka: „Poznajemy zawody.”
Termin: 21.09.2010.,10.00 – 14.00
Miejsce: Środowiskowy Hufiec Pracy w Lesznie
Adresaci: Młodzież ucząca się w OHP.
Tematyka: „Poznajemy zawody.”
Termin: 23.09.2010.,10.00 – 14.00
Miejsce: Środowiskowy Hufiec Pracy w Lesznie
Adresaci: Młodzież ucząca się w OHP.
Tematyka: „Poznajemy zawody.”
Termin: 28.09.2010.,10.00 – 14.00
Miejsce: Gimnazjum Rydzyna
Adresaci: Młodzież ucząca się.
Tematyka: „Poznajemy zawody.”
Termin: 29.09.2010.,10.00 – 14.00
Miejsce: Gimnazjum Włoszakowice
Adresaci: Młodzież ucząca się.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wolsztynie  ul. Żeromskiego 16, tel. (68) 347–22–03
Świadczy bezpłatne usługi w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej,
planowania rozwoju zawodowego, orientacji zawodowej.
Termin – 08.09.2010r. godz. 10.00
Temat – Warsztat "Człowiek - najlepsza inwestycja"
Miejsce realizacji – Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16
Adresaci – młodzież poszukująca pracy, młodziez ucząca się
Termin – 14.09.2010r. godz. 9.30
Temat – Informacja grupowa na temat metod poszukiwania pracy
Miejsce realizacji – Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16
Adresaci –  młodzież poszukująca pracy
Termin – 15.09.2010r. godz. 8.00
Temat – Szkolenie "Abc tworzenia projektów"
Miejsce realizacji – Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16
Adresaci –  pedagodzy, przedstawiciele stowarzyszeń
Termin – 22.09.2010r. godz. 13.00
Temat – Warsztat "Świat zawodów"
Miejsce realizacji – Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16
Adresaci – młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy
Zapraszam na konsultacje indywidualne 1,2,3,6,7,9,10,13,16,20,21,23,24,27,28,30  dla młodzieży uczącej się, bezrobotnej, poszukującej pracy.

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Wolsztynie  ul. Żeromskiego 16, tel. (68) 347–21–84
Termin – 07.09.2010r. godz. 11.00
Temat – Giełda kontaktowa "Zdobywam pracę"
Miejsce realizacji – Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16
Adresaci – młodzież poszukująca pracy
Termin – 14.09.2010r. godz. 9.30
Temat – Giełda pracy "Praca w Holandii"
Miejsce realizacji – Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16
Adresaci –młodzież poszukująca pracy
Termin –15.09.2010r. godz. 08.00
Temat – Szkolenie "ABC tworzenia projektów"
Miejsce realizacji – Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16
Adresaci –  pedagodzy, przedstawiciele stowarzyszeń
Termin –22.09.2010r. godz. 13.00
Temat – Informacja grupowa "Świat zawodów"
Miejsce realizacji – Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16
Adresaci –  młodzież ucząca się i poszukująca pracy
Konsultacje indywidualne z młodzieżą poszukującą pracy oraz spotkania z pracodawcami: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30.

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Gostyniu ul. Wrocławska 8, tel.  65 614 21 84
Termin – 05.09.2010r. godz. 14.00
Temat- Promocja PPP Gostyń
Miejsce realizacji- Krobia, Dożynki Gminne
Adresaci- młodzież ucząca się i poszukująca pracy oraz mieszkańcy gminy
Termin- 13-16. 09.2010r. godz. 9.00-14.00
Temat- Spotkania informacyjne
Miejsce realizacji- Gostyń, Szkoły gimnazjalne i ponad gimnazjalne
Adresaci- młodzież ucząca się
Termin – 20-24.09.2010r. godz.9.00-15.00
Temat- Spotkania informacyjne
Miejsce realizacji- Powiat Gostyń
Adresaci- spotkania z pracodawcami
Konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe
Termin- 27.09.2010r. godz. 14.00
Temat- Informacja grupowa „ Komunikacja werbalna i niewerbalna”
Miejsce realizacji- Gostyń, ul. Wrocławska 8
Adresaci- młodzież ucząca się i młodzież poszukująca pracy
Konsultacje indywidualne 2,3,13,14,15,16,20,21,22,23,30
Termin: 29-30.09.2010
Temat- Oficjalne otwarcie PPP Gostyń
Miejsce realizacji- Gostyń
Adresaci: zaproszeni goście, młodzież, pracodawcy, instytucje oświatowe i rynku pracy.

MIESIĘCZNY PLAN ZAMIERZEŃ W KLUBIE PRACY W PILE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2010 ROKU
Porady indywidualne prowadzone będą przez cały miesiąc
Termin: WRZESIEŃ 2010 rok
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież bezrobotna i poszukująca pracy
Miejsce realizacji: Klub Pracy w Pile ul.14 Lutego 20
14.09.2010 r - godz.  9:00 - 13:00 - Inspirowanie uczestników do myślenia o przyszłości i planowania swojej kariery zawodowej
16.09.2010 r. – godz. 9:00 – 13:00 – Określenie zawodów najbardziej i najmniej poszukiwanych
Młodzież ucząca się
Klub Pracy Piła
21.09.2010 – godz. 9:00 - 13:00 – Gdzie i jak szukać pracy
23.09.2010 – godz. 9:00 – 13:00 - Jak motywować ludzi do pracy
Warsztaty Osoby poszukujące pracy
Klub Pracy Piła
                                                                       
MIESIĘCZNY PLAN ZAMIERZEŃ W KLUBIE PRACY W CZARNKOWIE NA MIESIĄC WRZESIEŃ  2010 ROKU
13.09.2010 r. godz. 9:00 – 13:00 – Odkrywanie własnych celów i preferencji zawodowych 16.09.2010 r. godz. 9:00 - 13:00 - Określenie zawodów najbardziej i najmniej popularnych
Młodzież ucząca się
Warsztaty Klub Pracy
20.09.2010 – godz. 9:00 – 13:00 - Jak motywować ludzi do pracy
23.09.2010 – godz. 9:00 – 13:00 - Gdzie i jak szukać pracy                   
Osoby poszukujące pracy
Warsztaty – klub pracy
Porady indywidualne prowadzone będą przez cały miesiąc wrzesień.

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Pile

Harmonogram sesji wyjazdowych
Termin: 02.09.2010 r., godz. 12.30
Adresaci: Poszukujący pracy
Miejsce: ZDZ 64-920 Piła, ul. Browarna 7
Tematyka: Orientacja i poradnictwo zawodowe. Rynek pracy
Termin:03.09.2010 r., godz. 12.30
Adresaci: Poszukujący pracy
Miejsce: ZDZ 64-920 Piła, ul. Browarna 7
Tematyka: Orientacja i poradnictwo zawodowe. Rynek pracy
Termin: 07.09.2010 r., godz. 12.30
Adresaci: Poszukujący pracy
Miejsce: ZDZ 64-920 Piła, ul. Browarna 7
Tematyka: Orientacja i poradnictwo zawodowe. Rynek pracy
Termin: 09.09.2010 r., godz. 12.30
Adresaci: Poszukujący pracy
Miejsce: ZDZ 64-920 Piła, ul. Browarna 7
Tematyka: Orientacja i poradnictwo zawodowe. Rynek pracy
Termin: 10.09.2010 r., godz. 12.30
Adresaci: Poszukujący pracy
Miejsce: ZDZ 64-920 Piła, ul. Browarna 7
Tematyka: Orientacja i poradnictwo zawodowe. Rynek pracy
Termin: 14.09.2010 r., godz. 12.30
Adresaci: Poszukujący pracy
Miejsce: ZDZ 64-920 Piła, ul. Browarna 7
Tematyka: Orientacja i poradnictwo zawodowe. Rynek pracy
Termin: 15.09.2010 r., godz. 12.30
Adresaci: Poszukujący pracy
Miejsce: ZDZ 64-920 Piła, ul. Browarna 7
Tematyka: Orientacja i poradnictwo zawodowe. Rynek pracy
Termin: 16.09.2010 r., godz. 12.30
Adresaci: Poszukujący pracy
Miejsce: ZDZ 64-920 Piła, ul. Browarna 7
Tematyka: Orientacja i poradnictwo zawodowe. Rynek pracy
Termin: 20.09.2010 r., godz. 10.00
Adresaci: Młodzież ucząca się, poszukujący pracy, inni
Miejsce: MCK  77-400 Złotów, Aleja Piasta 32
Tematyka: Orientacja i poradnictwo zawodowe. Rynek pracy

Młodzieżowe Centrum Kariery w Złotowie, Al. Piasta 32, tel. 67 263 22 27

Tematyka: Trening umiejętności asertywnych w trudnych sytuacjach

Młodzieżowe Biuro Pracy w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. 211, pokój 201, tel. 61 831 24 32, e-mail: mbp-poznan@tlen.pl

Cały miesiąc:

- poszukiwanie ofert pracy dla młodzieży i bezrobotnych
- pośrednictwo pracy dla poszukujących zatrudnienia
- promocja sezonowych ofert pracy w Niemczech w branżach: rolnictwo, gastronomia, imprezy objazdowe i pomoc domowa
- porady indywidualne w zakresie poszukiwania pracy, wyboru ścieżki kariery
- bieżąca obsługa klientów
- nawiązywanie nowych kontaktów z pracodawcami z terenu miasta Poznania i okolic oraz podtrzymywanie kontaktów już istniejących.

Klub Pracy w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 211, pokój 105,
Tel. 61 831 24 62, e-mail: kp.poznan@wp.pl
Wakat

Młodzieżowe Centrum Kariery w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. 211, pokój 105
Tel. 61 831 24 62, e-mail: mck.poznan@wp.pl
Temat: Poznaj siebie – zaplanuj naukę i ścieżkę edukacyjną
Termin: 01- 30.09.2010
Miejsce: Szkoły gimnazjalne miasta Poznania
Adresaci: Uczniowie klas I i II
Temat: Poznaj siebie i swoje możliwości – wybierz zawód
Termin: 01-30.09.2010
Miejsce: Szkoły ponadgimnazjalne miasta Poznania
Adresaci: Uczniowie klas I i II
Temat: ABC przedsiębiorczości
Termin: do ustalenia po zebraniu grupy (zapraszamy osoby zainteresowane!)
Miejsce: MCK Poznań, sala 105
Adresaci: Osoby poszukujące pracy
Temat: Bądź asertywny
Termin: do ustalenia po zebraniu grupy (zapraszamy osoby zainteresowane!)
Miejsce: MCK Poznań, sala 105
Adresaci: Osoby poszukujące pracy
Indywidualne rozmowy doradcze w zakresie wyboru ścieżki kariery i przedsiębiorczości.
Termin: 01-30.09.2010
Adresaci: Osoby poszukujące pracy, bezrobotni, osoby przekwalifikowujące się, młodzież ucząca się
Cały miesiąc:
- bieżąca obsługa klientów
- poszukiwanie ofert pracy dla młodzieży i bezrobotnych

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. 211, pokój 204
Tel. 61 831 24 36, e-mail: mciz-poznan@tlen.pl
 Wybierz zawód – wybierz przyszłość
Termin: 02.09.10r., 9.50 -14.00
Miejsce: OSiW Chraplewo
Adresaci: Młodzież gimnazjalna
Wybierz zawód – wybierz przyszłość
Termin: 03.09.10r., 9.50 -14.00
Miejsce: : OSiW Chraplewo
Adresaci: Młodzież gimnazjalna
Poszukiwanie pracy
Termin: 07.09.10r., 10.00 -14.00
Miejsce: Areszt Śledczy w Poznaniu
Adresaci: osadzeni w areszcie śledczym
Poszukiwanie pracy
Termin: 14.09.10r., 10.00 -14.00
Miejsce: : Areszt Śledczy w Poznaniu
Adresaci: osadzeni w areszcie śledczym
Komunikacja interpersonalna
Termin: 21.09.10r., 9.00-14.00
Miejsce: Stowarzyszenie Eko-Salus
Adresaci: inni objęci działalnością MCIZ
Autoprezentacja
Termin: 22.09.10r., 9.00-14.00
Miejsce: Stowarzyszenie Eko-Salus
Adresaci: inni objęci działalnością MCIZ
 Konsultacje indywidualne
Termin: 01-30.09.10r., 9.00-14.00
Miejsce: Siedziba MCIZ Poznań
Adresaci: wszyscy objęci działalnością MCIZ

Klub Pracy w Pobiedziskach
ul. Kościuszki 4, el. 61-897-71-78, e-mail:klubpracy.pobiedziska@bazagmin.pl
   
Warsztaty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych – 5 dni
Termin do ustalenia
Miejsce: OPS w Pobiedziskach
Urlop wypoczynkowy 24.09.
W pozostałe dni dyżur doradczy w otwartym Klubie Pracy

Klub Pracy w Czerwonaku
Pl. Zielony 1, tel. 61 812 14 88
Spotkania informacyjne z zakresu metod szukania pracy
Termin: ustalany po zebraniu się grupy
Miejsce: Klub Pracy w Czerwonaku
Adresaci: Osoby bezrobotne i młodzież ucząca się
Spotkania informacyjne z zakresu autoprezentacji
Termin: ustalany po zebraniu się grupy
Miejsce: Klub Pracy w Czerwonaku
Adresaci: Osoby bezrobotne i młodzież ucząca się
Cały miesiąc:
- bieżąca obsługa klientów – porady grupowe i indywidualne
- poszukiwanie ofert pracy dla młodzieży i bezrobotnych

Klub Pracy w Gnieźnie
(Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich),l. Chrobrego 40/41, Tel. 61 426 33 29

Temat: Sposoby poszukiwania ofert pracy
Miejsce: Klub Pracy   
Termin: 02.09; 16.09.2010 roku
Adresaci: młodzież bezrobotna i ucząca się 
Temat: „Moje cv – moją wizytówką”
Miejsce: Klub Pracy     
Termin: 07 i 08.09. 2010 roku
 Adresaci: młodzież bezrobotna i ucząca się 
Temat: Kurs obsługi kas fiskalnych
Miejsce: Klub Pracy   
Termin: 13,14,15.09.2010 roku
Adresaci: młodzież bezrobotna i ucząca się 
Temat: Internet – narzędzie poszukiwania ofert pracy
Miejsce: Klub Pracy     
Termin:21.09, 23.09.2010 roku
Adresaci: młodzież bezrobotna i ucząca się
Cały miesiąc: bieżąca obsługa klientów
- porady indywidualne: pomoc w poszukiwaniu ofert pracy, wydawanie skierowań do pracodawcy, pomoc  w przygotowaniu dokumentów  aplikacyjnych, przygotowanie do spotkania  z pracodawcą, udostępnianie zasobów Klubu (Internet, komputer, 
drukarka),
- nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy,
- organizacja i obsługa administracyjna kursu obsługi kas fiskalnych

Klub Pracy w Kłecku
ul. Gnieźnieńska 8, Tel. 61 427 00 64
„Pisanie dokumentów aplikacyjnych”
Miejsce: Klub Pracy; Gimnazjum
Termin: 06.09.2010;13.09.2010; 20.09.2010
 „Określenie słabych i mocnych stron”
Miejsce: Klub Pracy; Gimnazjum
Termin: 08.09.2010;15.09.2010; 22.09.2010
Realizacja projektu „Jak założyć własną firmę”
Miejsce: Klub Pracy
Termin: 13.09.2010-30.09.2010
Realizacja projektu FIO 2010
- kurs komputerowy
- lektorat j. angielskiego
Miejsce: Klub Pracy
Termin: 15.09.2010 - 30.09.2010
Cały miesiąc:
- bieżąca obsługa klientów
- poszukiwanie ofert pracy dla młodzieży oraz osób bezrobotnych

Klub Pracy w Murowanej Goślinie
ul. Dworcowa 10, Tel. 61 812 22 31 wew. 23
Temat: CV jako narzędzie kreowania wizerunku zawodowego – konsultacje indywidualne dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych
Termin: 07 – 08..09.2010
Miejsce: Klub Pracy OHP, ul. Dworcowa 10 Murowana Goślina
Adresaci: Osoby pozostające bez pracy
Temat: Rekrutacja na kursy:
- j. angielski,
- wózek widłowy.
Miejsce: Klub Pracy
Adresaci:
- kurs na wózek widłowy: 15 osób długotrwale bezrobotnych, rejestracja w Urzędzie Pracy na terenie Wielkopolski, osiąganie dochodu poniżej minimum socjalnego.
- kurs j. angielskiego: 10 osób długotrwale bezrobotnych, rejestracja w Urzędzie Pracy na terenie Wielkopolski, osiąganie dochodu poniżej minimum socjalnego.
Przedsięwzięcia:
- Poradnictwo indywidualne - zadanie ciągłe
- Nawiązywanie współpracy z pracodawcami – zadanie ciągłe
- Pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych

Klub Pracy w Niechanowie
ul. Gnieźnieńska, Tel. 61 429 21 74
Temat: Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Termin:    8 - 9 wrzesień 2010,                                                      
Miejsce: Gimnazjum
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat: Zwycięskie c.v.- dokumentacja podczas rekrutacji                                                                                   
Miejsce: Klub Pracy w Niechanowie
Termin: 16 i 17 wrzesień 2010,
Adresaci: młodzież ucząca się
Temat: „Moje cv – moja wizytówką”                                                                
Termin: 24 wrzesień 2010,
Miejsce: Klub Pracy w Niechanowie
Adresaci: młodzież bezrobotna
Cały miesiąc: bieżąca obsługa klientów - porady indywidualne: pomoc w poszukiwaniu ofert pracy, wydawanie skierowań do pracodawcy, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do spotkania z pracodawcą, udostępnianie zasobów Klubu (Internet, komputer, drukarka),                    
- nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, pozyskiwanie  ofert pracy,              
- rekrutacja na szkolenia (tj: kursy: obsługi urządzeń biurowych, lektoraty języka angielskiego) w ramach realizacji projektu : Pozarządowa Akademia Pokolenia.

Klub Pracy w Witkowie
ul. Dworcowa 6, Tel. 61 477 81 63
Urlop

Młodzieżowe Centrum Kariery w Gnieźnie
ul. Chrobrego 40/41
I/ WARSZTATY: TEMATYKA: Autoprezentacja podczas rozmowy wstępnej z pracodawcą.
TERMINY SPOTKAŃ: 16.09.2010r.
MIEJSCA SPOTKAŃ: Młodzieżowe Centrum Kariery w Gnieźnie.
ADRESACI: młodzież poszukująca pracy.               
II/ PORADNICTWO INYWIDUALNE:
- Słownik wybranych zawodów z przyszłością.
- Internet-medium dla ludzi poszukujących zatrudnienia.
- Jak chronić swoje prawa w pracy.
- Jak czytać ogłoszenia o pracy.
- Zwycięskie CV-dokumentacja podczas rekrutacji.
- Decyzje edukacyjne –planowanie kariery zawodowej.
- Autoprezentacja podczas rozmowy z pracodawcą.
- Rozmowa kwalifikacyjna.
- Testy osobowościowe.
-  Zarządzanie funduszami w UE.
TERMINY SPOTKAŃ: 01.09.2010r.-31.09.2010r.
MIEJSCA SPOTKAŃ:
siedziba MCK w Gnieźnie, ul. Chrobrego 40/41;
siedziby instytucji publicznych, w tym oświatowych , organizacji pozarządowych w obszarze powiatu gnieźnieńskiego  oraz w ramach zapotrzebowania w innych powiatach województwa wielkopolskiego.
ADRESACI:
uczniowie, studenci, młodzież, osoby  poszukujące  zatrudnienia, przedstawiciele instytucji rynku pracy, pomocy   i integracji społecznej itp.
III/  PROMOCJA PROJEKTU: ”OHP jako realizator usług rynku pracy” w powiecie gnieźnieńskim i in.
 TERMINY SPOTKAŃ: 01.09.2010r.-31.09.2010r.
MIEJSCA SPOTKAŃ:
- siedziba MCK w Gnieźnie, ul. Chrobrego 40/41,
- siedziby instytucji publicznych, w tym oświatowych , organizacji pozarządowych w obszarze powiatu gnieźnieńskiego  oraz w ramach  zapotrzebowania w innych powiatach województwa
 wielkopolskiego
ADRESACI:
- uczniowie, studenci, młodzież, osoby poszukujące zatrudnienia, przedstawiciele instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej itp.,
- przedstawiciele instytucji rynku pracy: Klubów Pracy, Gminnych Centrów Informacji
- przedstawiciele organizacji pozarządowych,
- przedstawiciele instytucji publicznych, w tym pomocy i integracji społecznej w obszarze powiatu gnieźnieńskiego  i in.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Nowym Tomyślu

Pl. Chopina 19, e-mail: mck.nowytomysl@ohp.pl, tel. 61 44 24 329.
Warsztaty: „Pierwsze wrażenie robi się tylko raz? Doskonalimy sztukę autoprezentacji”.
Termin: 03.09.2010r.,
Miejsce: sala szkoleniowa MCK, ul. Pl. Chopina 19, 64 – 300 Nowy Tomyśl,
Godzina: od godz. 13.00 do godz. 15.00,
Adresaci: uczniowie, młodzież poszukująca pracy.
Warsztaty: „ABC poszukiwań pracy – czyli jak racjonalnie i skutecznie poruszać się po rynku pracy”.
Termin: 06. 09. – 07.09. 2010r.,
Miejsce: sala szkoleniowa MCK, ul. Pl. Chopina 19, 64 – 300 Nowy Tomyśl,
Godzina: od godz. 10.00 do godz. 14.00,
Adresaci: młodzież bezrobotna do 25 r.ż. – zarejestrowana w PUP Nowy Tomyśl.
Warsztaty „ Zwycięskie CV i list motywacyjny” – podstawowe zasady redagowania dokumentów aplikacyjnych.
Termin: 20.09.2010r.,
Miejsce: sala szkoleniowa MCK, ul. Pl. Chopina 19, 64 – 300 Nowy Tomyśl,
Godzina: od godz. 13.00 do godz. 15.00,
Adresaci: uczniowie, młodzież poszukująca pracy.
Biuro nieczynne: 10.09., 13.09., 14.09. – 2010r., urlop.
Cały miesiąc:
- działania na rzecz promocji projektu „ OHP jako realizator rynku pracy” a w szczególności usług MCK w powiecie nowotomyskim,
- bieżąca obsługa klientów, porada i informacja indywidualna,
- działania na rzecz zorganizowania uroczystego otwarcia MCK w Nowym Tomyślu. 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Śremie

ul. Ks. J. Popiełuszki 31
Tel. 61 283 02 66, e-mail:mck.srem@ohp.pl
Spotkanie informacyjne promujące projekt: „OHP jako realizator usług rynku pracy”
Termin: 13.20.27. 09. 2010 r.
Miejsce: sala szkoleniowa MCK
Godzina: 8.00-9.00
Adresaci: uczniowie klas III Gimnazjów w Śremie
Spotkanie Grupy Wsparcia Doradców Zawodowych powiatu śremskiego.
Termin: 17.09. 2010 r.
Miejsce: sala szkoleniowa MCK
Godzina: 09.00
Adresaci: doradcy zawodowi powiatu śremskiego
Warsztaty: „Spacer po zawodach –cz. V ” „Ratownik medyczny - zawód przyszłości???”
Termin: 23.09. 2010 r.
Miejsce: sala szkoleniowa MCK
Godzina: 16.00 -18.00
Adresaci: uczniowie, młodzież poszukująca pracy
Spotkanie informacyjne: „Czy WOLONTARIAT może uratować życie???” – spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Śremskiej Grupy Nieustannych Optymistów- KRÓWKA MAŁA.
Termin: 23.09. 2010 r.
Miejsce: sala szkoleniowa MCK
Godzina: 16.00 -18.00
Adresaci: uczniowie, młodzież poszukująca pracy.
Cały miesiąc:
- promowanie projektu „ OHP jako realizator rynku pracy” w powiecie śremskim
- bieżąca obsługa klientów

Punkt Pośrednictwa Pracy w Śremie
ul. Ks. J. Popiełuszki 31,  Tel. 61 283 03 52,  e-mail: ppp.srem@ohp.pl
Spotkanie informacyjne promujące projekt: „OHP jako realizator usług rynku pracy”
Termin: 13.20.27. 09. 2010 r.
Miejsce: sala szkoleniowa MCK
Godzina: 8.00-9.00
Adresaci: uczniowie klas III Gimnazjów w Śremie
Spotkanie Grupy Wsparcia Doradców Zawodowych powiatu śremskiego.
Termin: 17.09. 2010 r.
Miejsce: sala szkoleniowa MCK
Godzina: 09.00
Adresaci: doradcy zawodowi powiatu śremskiego.
Warsztaty: „Spacer po zawodach –cz. V ” „Ratownik medyczny - zawód przyszłości???”
Termin: 23.09. 2010 r.
Miejsce: sala szkoleniowa MCK
Godzina: 16.00 -18.00
Adresaci: uczniowie, młodzież poszukująca pracy.
Spotkanie informacyjne: „Czy WOLONTARIAT może uratować życie???” – spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Śremskiej Grupy Nieustannych Optymistów- KRÓWKA MAŁA.
Termin: 23.09. 2010 r.
Miejsce: sala szkoleniowa MCK
Godzina: 16.00 -18.00
Adresaci: uczniowie, młodzież poszukująca pracy.
Giełda kontaktowa: „ Praca w wakacje 2011 rekrutacja już dziś”
Termin: 29.09. 2010 r.
Miejsce: sala szkoleniowa MCK
Godzina: 13.00-16.00
Adresaci: uczniowie, studenci, młodzież poszukująca pracy
Biuro nieczynne
Termin: 30.08. do 05.09.2010 r.
Przerwa urlopowa
Cały miesiąc:
- promowanie projektu „ OHP jako realizator rynku pracy” w powiecie śremskim
- tworzenie bazy danych pracodawców, poszukiwanie ofert pracy
- bieżąca obsługa klientów - indywidualne porady – aktywne poszukiwanie pracy.

Punkt Pośrednictwa Pracy w Środzie Wlkp.
ul. Kosynierów 2b, tel. 61 6770156, e-mail: ppp.sroda@ohp.pl
Organizacja otwarcia jednostki PPP
Termin: 01-27.09.2010r.
Otwarcie jednostki PPP Termin: 27.09.2010r.
Spotkania informacyjne i promocja projektu na terenie powiatu średzkiego:
Termin: 01.09.2010r.-15.09.2010r., 12.00-14.00
Miejsce: Redakcja „Gazety Średzkiej” w Środzie Wlkp
Miejsce: Publiczna Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza Średzkie Ognisko Wychowawcze w Środzie Wlkp.
Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp.
Miejsce: Ośrodek Wsparcia pod nazwą „Gminna Świetlica Terapetyczno- Wychowawcza”  w Środzie Wlkp.
Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.
Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.
Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Środzie Wlkp.
Miejsce: Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.
Spotkania informacyjne w szkołach - dni otwarte
Termin: 01 – 30.09. 2010 r., 07.45-15.45.
Adresaci: osoby uczące się i poszukujące pracy w wieku od 15 lat
Cały miesiąc:
- promowanie projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” w powiecie średzkim
- przygotowania związane z uroczystym otwarciem jednostki PPP
- bieżąca obsługa klientów,
- pozyskiwanie ofert pracy na drodze elektronicznej, telefonicznej i bezpośredniej

 Informacja na temat przedsięwzięć rynku pracy planowanych do realizacji w SIERPNIU 2010 r.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Kaliszu

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 10, tel. 62 502 38 33

Sesje wyjazdowe

Termin: 05.08.2010 – 2 godz.
Miejsce: Klub Pracy w Krotoszynie
Adresaci: Młodzież poszukująca pracy
Tematyka warsztatów: Negocjacje – prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.
Termin: 19.08.2010 – 3 godz.
Miejsce: Areszt Śledczy
Adresaci: Młodzież poszukująca pracy z grupy ryzyka
Tematyka warsztatów: Rynek pracy – jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
Sesje stacjonarne
Termin: 17.08.2010 – 4 godz.
Miejsce: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kaliszu
Adresaci: Młodzież poszukująca pracy
Tematyka warsztatów: Rynek pracy – rynek jawny i ukryty. Metody, sposoby poszukiwania pracy.
Termin: 23.08.2010 – 4 godz.
Miejsce: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kaliszu
Adresaci: Młodzież poszukująca pracy
Tematyka warsztatów: Sztuka autoprezentacji. Oko w oko z pracodawcą. Komunikacja społeczna. Asertywność.

Klub Pracy w Bralinie, ul. Rynek 3, tel. 62 781 12 00
Udzielanie porad indywidualnych
Termin: 2, 3, 23, 24, 25, 26 27, 30, 31 sierpnia 2010 r., godz. 8.00-15.00
9, 10, 11, 13 sierpnia 2010 r., godz. 8.00-11.00,
Pozyskiwanie ofert pracy i prowadzenie pośrednictwa pracy
Termin: sierpień 2010 r.,
Adresaci: młodzież bezrobotna, młodzież ucząca się,
Warsztat aktywnego poszukiwania pracy
Termin: 12 sierpnia 2010 r., godz. 10.00-13.00
Adresaci: młodzież bezrobotna zarejestrowana w PUP Kępno
Miejsce realizacji: PUP w Kępnie – Klub Pracy,
Planowanie spotkania z kobietami biorącymi udział w projekcie systemowym POKL z gminy Bralin, Perzów, Rychtal, Kobyla Góra
Termin: 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20 sierpnia 2010 r., godz. 9.00 – 15.00
Adresaci: kobiety bezrobotne poszukujące pracy
Miejsce realizacji: Gimnazjum w Bralinie

Klub Pracy w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 10, tel. 62 502 60 44
Udzielanie porad indywidualnych
Termin: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 23, 24, 26 sierpnia 2010 r.,
Adresaci: młodzież bezrobotna i ucząca się,
Zajęcia warsztatowe „Przygotowanie do wejścia na rynek pracy, analiza metod i sposobów poszukiwania pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”
Termin: 4-6 sierpnia 2010 r., godz. 13.00-15.00,
Adresaci: osoby bezrobotne,
Zajęcia warsztatowe „Przygotowanie do wejścia na rynek pracy, analiza metod i sposobów poszukiwania pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”
Termin: 9-12 sierpnia 2010 r., godz. 12.00-14.00
Adresaci: osoby bezrobotne,

Klub Pracy w Krotoszynie, Rynek 1, tel. 62 722 65 65
„Klub Pracy” – sesja pełna
Termin: 3-23 sierpnia 2010 r., godz. 9.00-13.00
Adresaci: osoby bezrobotne
Klub Pracy w Pleszewie, Al. Wojska Polskiego 21, tel. 62 742 06 02,
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy wraz z indywidualnym planem działania
Termin: 9-13 sierpnia 2010 r., godz. 10.00-13.00
Adresaci: osoby bezrobotne pozostające bez zatrudnienia z Pleszewa i okolic,
Kurs komputerowy poszerzony o rynek pracy
Termin: 16-24 sierpnia 2010 r., godz. 10.00-14.00,
Adresaci: osoby bezrobotne pozostające bez zatrudnienia z Pleszewa i okolic,
Udzielanie porad indywidualnych
Termin: 9, 10, 16, 17, 18, 19, 26 sierpnia 2010 r.,
Adresaci: młodzież bezrobotna i ucząca się,
Pozyskiwanie ofert pracy i prowadzenie pośrednictwa pracy
Termin: sierpień 2010 r.,
Adresaci: młodzież bezrobotna, młodzież ucząca się.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 17, tel. 62 732 02 20
Porada grupowa - „Dlaczego warto zostać wolontariuszem?” cz. I i II
Termin: 2, 3, 23, 24, 25, 26 sierpnia 2010 r., godz. 10.00-14.00,
Adresaci: młodzież szkół ponadgimnazjalnych, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, młodzież zagrożona bezrobociem i bezrobotna,
Porady indywidualne
Termin: 12, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 sierpnia 2010 r., godz. 7.45-15.45
Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, młodzież zagrożona bezrobociem i bezrobotna, młodzież niepełnosprawna

Punkt Pośrednictwa Pracy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 17, tel. 62 730-05-39
Spotkanie „Dlaczego warto zostać wolontariuszem”
Termin: 2 sierpnia 2010 r., godz. 10.00-12.00,
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, bezrobotna, ucząca się,
Rekrutacja osób do udziału w projekcie OHP jako realizator rynku pracy
Termin: cały miesiąc, godz. 7.45-15.45
Adresaci: młodzież ucząca się, młodzież bezrobotna,
Współpraca z partnerami na rynku pracy poprzez pozyskiwania ofert pracy
Termin: 11 sierpnia 2010 r., godz. 10.00-13.00
Adresaci: przedsiębiorcy, pracodawcy,
Miejsce realizacji: Ostrzeszów,
Spotkanie promujące projekt OHP jako realizator usług rynku pracy. Omówienie warunków współpracy z Domem Dziecka
Termin: 19 sierpnia 2010 r., godz. 12.00-14.00
Miejsce realizacji: Dom Dziecka w Ostrzeszowie,
Informacja o ofertach pracy
Termin: 24 sierpnia 2010 r., godz. 8.00-9.00
Adresaci: bezrobotni, młodzież ucząca się.

Klub Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wrocławska 20, tel. 62 735-79-36
Zajęcia warsztatowe „Planowanie kariery zawodowej – mój wybór, moja przyszłość”

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Koninie, ul. 3 Maja 62 a, pokój . 3 i 5 tel. 63 242 85 82, mobilne@ceip.konin.pl
Sesje wyjazdowe

-Temat:: Koniński rynek pracy – oczekiwania pracodawców. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych - CV
Termin: 11.08.2010, 11:00 - 13:00
Miejsce: Świetlica Środowiskowa, ul. Goździkowa 2 62-510 Konin
Adresaci: Osoby poszukujące pracy   
-Temat:: Koniński rynek pracy – oczekiwania pracodawców. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – list motywacyjny.
Termin: 13.08.2010, 11:00 - 13:00
Miejsce: Świetlica Środowiskowa, ul. Goździkowa 2 62-510 Konin
Adresaci: Osoby poszukujące pracy
-Temat:: Asertywność – trening umiejętności zachowań asertywnych.
Termin: 16.08.2010, 9.30: - 13:30
Miejsce: Warsztat Terapii Zajęciowej w Wilczynie  62-550 Wilczyn
Adresaci: Osoby niepełnosprawne
-Temat:: Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą..
Termin: 20.08.2010, 11:00 - 13:00
Miejsce: Świetlica Środowiskowa, ul. Goździkowa 2 62-510 Konin
Adresaci: Osoby poszukujące pracy
-Temat:: Umiem poradzić sobie w sytuacji stresowej..
Termin: 26.08.2010, 9.30: - 13:30
Miejsce: Warsztat Terapii Zajęciowej w Wilczynie  62-550 Wilczyn
Adresaci: Osoby niepełnosprawne

Młodzieżowe Centrum Kariery w Turku, ul. Szeroka 2, tel. 63 289 40 34,  mck1@ceip.konin.pl

-Temat: Prowadzenie własnej działalności gospodarczej: Test „czy ja się do tego nadaję?”
 Termin: 02.08.2010, 09.08.2010, 16.08.2010  10:00 - 14:00
 Miejsce: siedziba MCK
 Adresaci: młodzież poszukująca pracy.
-Temat: Przygotowanie do wejścia na rynek pracy – drogi poszukiwania pracy.
 Termin: 05.08.2010, 12.08.2010, 19.08.2010  09:00 - 12:00
 Miejsce: siedziba MCK
 Adresaci: młodzież poszukująca pracy.
Cały miesiąc:
- porady indywidualne w zakresie poszukiwania pracy, wyboru ścieżki kariery
- bieżąca obsługa klientów, informacje o ofertach pracy MBP

Klub Pracy w Kole, ul. Kolejowa 13,  tel. 63 272 52 86,  klubpracykolo@tlen.pl
-Temat: Poznajmy się
 Termin:  04.08.2010, 09:00 - 13:00
05.08.2010, 09:00 - 13:00
18.08.2010, 09:00 - 13:00
19.08.2010, 09:00 - 13:00
25.08.2010, 09:00 - 13:00
 Miejsce: Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 Adresaci: uczestnicy warsztatów
-Temat: ABC aktywnego poszukiwania pracy
 Termin: 16.08.2010, 10:00 - 15:00
17.08.2010, 10:00 - 15:00
24.08.2010, 10:00 - 15:00
 Miejsce: Klub Pracy
 Adresaci: młodzież poszukująca pracy,
Cały miesiąc:
- porady indywidualne w zakresie m.in.: poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych,  wyboru ścieżki kariery, autoprezentacji, procesów i tendencji zachodzących na rynku pracy
- bieżąca obsługa klientów

Klub Pracy w Słupcy, ul. Piastów 2, tel. 63 275 14 44, kpslupca@ohp.pl

-Temat: Grupowe spotkanie informacyjne.
Poszukiwanie pracy za granicą.
Termin: 03.08.2010, 10:00 - 13:00
 Miejsce: Klub Pracy w Słupcy
 Adresaci: młodzież poszukująca pracy
-Temat: Zajęcia aktywizacyjne. Oferty na rynku pracy
Termin: 26.08.2010, 10:00 - 13:00
 Miejsce: Klub Pracy w Słupcy
 Adresaci: młodzież ucząca się
-Temat: Grupowe spotkanie informacyjne. Kompetencje i predyspozycje zawodowe.
Termin: 04.08.2010, 24.08.2010, 10:00 - 13:00
 Miejsce: Klub Pracy w Słupcy
 Adresaci: młodzież ucząca się
Cały miesiąc:
- porady indywidualne w zakresie poszukiwania pracy, wyboru ścieżki kariery
- bieżąca obsługa klientów
- poszukiwanie ofert pracy dla młodzieży i bezrobotnych

Klub Pracy w Turku, ul. Szeroka 2, pokój 2b  tel. 63 289 40 34, kpturek@ceip.konin.pl
-Temat: Warsztaty „Aktywnego poszukiwania pracy”- Jak szukać skutecznie pracy,co należy wiedzieć o rynku pracy
 Termin:   16.08.2010, 17.08.2010, 18,08.2010 godz.   8 - 14
 Miejsce:  Klub Pracy
 Adresaci: młodzież  poszukująca pracy
-Temat ;  Zajęcia aktywizacyjne 
Termin:  23.08.2010, 24.08.2010  godz. 8 - 15
 Miejsce:  Klub Pracy
 Adresaci: Młodzież poszukująca pracy
Cały miesiąc:
- porady indywidualne w zakresie poszukiwania pracy, wyboru ścieżki kariery
- bieżąca obsługa klientów
- poszukiwanie ofert pracy dla młodzieży i bezrobotnych
Urlop wypoczynkowy do  13.08.2010.


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lesznie ul. Bolesława  Chrobrego 20, tel. 65 529 41 49
Temat: Przyjmowanie od pracodawców  wniosków o refundację kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Termin:  01 – 31.08.2010 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Pracy Młodzieży w Lesznie, ul. Bolesława  Chrobrego 20
Adresaci: pracodawcy   
Projekt EFS „Szkol

ECAM
© OHP 2007
Biuletyn|Kontakt|Przetargi